chrome hearts online parajumpers ehpcentre sognami.ca parajumper jacka online parajumpers womens outerwear parajumpers in uk

Amy - kosmetika a přípravky pro zdraví HTTP Status 404 - Page Not Found
Přidat do oblíbených Nastavit homepage

V nákupním košíku máte:

0 položek

v celkové ceně s DPH:

0,-
Nabídka produktů
Mohlo by vás zajímat

Platební metody

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky ( dále jen "VOP" ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží  mezi Mgr Eva Doleželová  ( dále jen "prodávající" ) a jejími obchodními partnery ( dále jen "kupující" ).

Prodávající

Mgr. Eva Doleželová

Partyzánská 3

785 01 Šternberk

 

IČ: 49588150

 

 

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Doleželová

tel.:              +420 585 013 123

e-mail:          info@amy.cz

Kupující
Koncový uživatel - při zahájení obchodních vztahů, předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem, výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.40/1964 Sb., Občanským zákoníkem, jakož i předpisy souvisejícími.

Právní vztahy prodávajícího ,výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží ( sdělení jména a adresy dodání ).

III. Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.amy.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

IV. Ceníky

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez přechozího upozornění. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / emailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn kupujícímu měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

•   prostřednictvím elektronického obchodu na www.amy.cz ( dále jen "eshop" )
•   elektronickou poštou na adrese objednavky@amy.cz 
•   faxem
•   telefonicky

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou ( e-mail, fax ) a uvést následující údaje:
•   úplné jméno kupujícího
•   kód a název zboží dle ceníku
•   jednotkovou cenu
•   dodací adresu,včetně telefonického kontaktu
•   podpis osoby oprávněné objednávat zboží
•   všechny další údaje, které kupující považuje za důležité
Přijaté objednávky jsou závazné.

VI. Odstoupení od smlouvy
V souladu se Zákonem č.367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží v případě, že zboží objednal a bylo mu doručeno . Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit uvedené podmínky:

a)   Odeslat dopis ( nejlépe emailem na adresu mailto:reklamace@amy.cz ) S textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. ( číslo faktury ) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: .........................." Datum a podpis.

b)   Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

c)   Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu,  nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní ( včetně příslušenství,  návodu atd. ) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

d)   Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na:
      I)   dodávku zboží nebo služeb, jejich cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
      II)  dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době dodávky skladem
     
     III ) na zboží pořízené na splátky.

e)   Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 5ti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.

f)   V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

VII. Informace o produktech

Informace o produktech v eshopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

VIII. Platební podmínky

•   na dobírku při doručení zboží ( hotovost přebírá od zákazníka přepravce )
•   platbou předem bankovním převodem

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

IX. Dodací podmínky

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky ( počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice ) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit emailem na adresu reklamace@amy.cz sepsat s dopravcem škodní protokol a ten do 24 hodin zaslat faxem nebo emailem prodávajícímu. Pokud je kupující převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

X. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.2.2008. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 


Akční nabídka
Nejprodávanější

www.amy.cz - léčebná kosmetika